Regulamin  stacjonarnej konferencji szkoleniowejAutyzm – Spektrum Komunikacji.”

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konferencji jest Fundacja „Wspaniale, że jesteś…” oraz Przylądek Dobrej Nadziei, zwani dalej organizatorami.
 2. Uczestnikami będziemy nazywać osoby, które się zapisały i które uiściły opłatę.
 3. Konferencja odbędzie się 21 i 22 października 2023, w Warszawie – w wersji stacjonarnej + wersja online (na żywo, z dostępem do nagrania).
 4. Konferencja składa się z dnia wykładowego (21 października – stacjonarnie i online) oraz dnia warsztatowego (22 października – jedynie stacjonarnie).
 5. Każdy uczestnik i uczestniczka ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 14 lipca 2023 r., do odwołania. 
 7. Aktualizacja regulaminu będzie ogłaszana na bieżąco.
 8. Wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej https://wspanialezejestes.pl oraz na stronach fundacji w serwisie społecznościowym Facebook i na „wydarzeniu”  „AUTYZM – Spektrum Komunikacji” w tymże serwisie oraz innych stronach, które zechcą te informacje udostępniać.

§ 2

Zapisy

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest wykupienie wykładów i, ewentualnie, warsztatów w sklepie internetowym, który znajduje się na stronie https://wspanialezejestes.pl/zapisy. Fakt ten, w dalszej części regulaminu, będzie nazywany „zapisaniem się na konferencję”.
 2. Zapisy na konferencję ruszają 14.07.2023 r. i potrwają do 16.10.2023 r.
 3. Po zapisaniu się na konferencję, automatycznie wysłana zostanie do Ciebie wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji miejsca i ważnymi informacjami. Upewnij się, czy nie wpadła do folderu SPAM. 
 4. Jeśli po zapisaniu się na konferencję nie dotrze do Ciebie e-mail z potwierdzeniem rezerwacji miejsca i ważnymi informacjami organizacyjnymi – koniecznie skontaktuj się z organizatorem (fundacja@wspanialezejestes.pl).
 5. Obowiązek dopilnowania przebiegu procesu zapisów i jego zakończenia spoczywa na uczestniczkach i uczestnikach. W razie zakłóceń, opóźnień, niejasności, zachęcamy do kontaktu: fundacja@wspanialezejestes.pl.
 6. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, uczestniczkom i uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów w momencie zapełnienia listy chętnych i utworzenie listy rezerwowej.
 8. Jeśli rejestrujesz kogoś, jako „osoba trzecia”, jesteś zobowiązana/ny podać imię, nazwisko, email i telefon uczestniczek/uczestników. Inaczej wymiana informacji organizacyjnych będzie utrudniona i nie gwarantujemy jej skuteczności. 

§ 3

Opłaty

 1. Organizator przewidział następujące ceny za wstęp na konferencję:

a) wykłady stacjonarnie – 300390 zł.

b) wykłady online + dostęp do nagrania – 200-280 zł

c) warsztat – 180-200 zł.

 1. Uczestnictwo w warsztatach jest możliwe jedynie przy wykupieniu wstępu na wykłady. Osobom, które wykupią warsztat bez wykupienia wykładów – pieniądze będą zwracane i będą one skreślane z listy uczestników warsztatów.
 2. Po wykupieniu wstępu na wykłady, można wykupić również jeden z warsztatów.
 3. Opłata za wykłady stacjonarne obejmuje udział w wykładach, przerwy kawowe, lekkie przekąski i materiały konferencyjne.
 4. Opłata za wykłady online obejmuje udział w wykładach online „na żywo”, za pośrednictwem aplikacji ZOOM, materiały konferencyjne oraz dostęp do nagrania do końca listopada.
 5. Opłata za warsztaty obejmuje udział w warsztatach i przerwy kawowe, z lekkimi przekąskami. Nie przewidujemy ani obiadu, ani materiałów warsztatowych.
 6. Opłata nie obejmuje również ubezpieczenia, noclegów oraz kosztów podróży.
 7. Organizator będzie wdrażał promocje obniżające czasowo cenę za uczestnictwo w wykładach.

§ 4

Faktury

 1. Organizator wystawi fakturę na życzenie uczestniczek i uczestników. Faktura w formie elektronicznej zostanie dostarczona na podany przy zapisach adres e-mail, nie później, niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi, zgodnie z art. 106i ust 1 ustawy o VAT, o ile nie zostanie pobrana samodzielnie przez uczestnika czy uczestniczkę, z utworzonego przy rejestracji konta użytkownika, na stronie wspanialezejestes.pl. 
 2. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestników podczas zapisów. Za błędy w fakturze wynikające z nieprawidłowego podania danych, nie odpowiada organizator.
 3. W przypadku zapisania więcej niż 1 osoby, istnieje możliwość wystawienia faktury zbiorczej.
 4. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące faktur prosimy kierować na adres fundacja@wspanialezejestes.pl

§ 5

Rezygnacja

 1. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe jedynie w formie e-mailowej. 
 2. W takim przypadku, na adres fundacja@wspanialezejestes.pl, należy przysłać rezygnację z udziału w konferencji/warsztatach. Musi to nastąpić do dnia 15.10.2023 r.
 3. Rezygnacja powinna być sformułowana tak, aby jasno wskazywała osobę, która rezygnuje (konieczne jest podanie nr telefonu do weryfikacji rezygnacji). Konieczne jest zawarcie informacji o nr konta, na jakie zrobić zwrotny przelew. 
 4. Opłata zostanie zwrócona w całości, jeśli rezygnacja nastąpi do północy 15.10.2023 r.
 5. W przypadku rezygnacji po 15.10.2023 r., organizator opłat nie zwraca, bez względu na powód rezygnacji.
 6. Jeśli uczestnik, który zrezygnuje znajdzie kogoś na swoje miejsce, będzie możliwe przeniesienie wpłaconej opłaty na nową osobę. Może się tak stać jedynie po uzgodnieniu tej procedury z organizatorem (kontakt: fundacja@wspanialezejestes.pl).

§ 6

Obecność podczas konferencji stacjonarnej

 1. Każda uczestniczka i każdy uczestnik, przed rozpoczęciem każdego z dni konferencji (21 października, godz. 8:00 – 8:50 oraz 22 października, godz 8:00-8:45), ma obowiązek zgłosić się do działającego PUNKTU REJESTRACJI w miejscu wykładów/warsztatów. Bez tego udział jest niemożliwy.
 2. Przy stoiskach rejestracyjnych każdy z uczestników i uczestniczek otrzyma materiały, imienny identyfikator oraz podpisze listę obecności.
 3. Posiadanie otrzymanego identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w konferencji (również do korzystania z oferty cateringowej). Żaden uczestnik/uczestniczka nie ma prawa przekazywania własnego identyfikatora osobom postronnym.
 4. W przypadku ujawnienia przekazania identyfikatora osobie trzeciej – zarówno ten, kto przekazał bezprawnie swój identyfikator, jak i osoba, która go przyjęła – zostaną pozbawieni możliwości uczestnictwa w dalszym przebiegu spotkania, zarówno w konferencji, jak i w warsztacie.

§7

Obecność podczas konferencji online:

 1. Osoby uczestniczące w wersji online, otrzymają swój indywidualny link dostępu oraz pakiet informacji/materiałów konferencyjnych, na adres mailowy podany przy zapisach.
 2. Obecność podczas wykładów online będzie sprawdzana na bieżąco, przy podłączaniu się do streaming’u, za pomocą aplikacji ZOOM.
 3. Przekazywanie osobom postronnym swojego linku dostępu jest zabronione i skutkować będzie usunięciem z konferencji bez zwrotów poniesionych kosztów.
 4. Zaświadczenia o uczestnictwie online będą wysyłane jedynie w formie elektronicznej.
 5. Dostęp do nagrań skończy się z końcem listopada.

§8

Inne

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione zarówno podczas wykładów, jak i warsztatów.
 2. Zabronione jest filmowanie i nagrywanie audio podczas wykładów/warsztatów bez zgody organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania audio, wideo oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej, która będzie wykorzystywana przez organizatora do celów marketingowych i promocyjnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub wprowadzenia zmian w programie wykładów/warsztatów oraz w tym regulaminie. Będzie to podawane do publicznej wiadomości, o ile nastąpi.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z wykładami i warsztatami.
 6. Zapisanie się w charakterze uczestnika, uczestniczki wykładów i warsztatów jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
 7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem: fundacja@wspanialezejestes.pl
Scroll to Top