Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych („Administrator”) jest Fundacja „Wspaniale, że jesteś” z siedzibą w Hajnówce, adres ul. Armii Krajowej 20/15, 17-200 Hajnówka, email fundacja@wspanialezejestes.pl, nr telefonu 793 010 861 .
  2. Państwa dane osobowe, które zostały podane powyżej, będą przetwarzane w celu umożliwienia i rozliczenia udziału, w organizowanym przez Administratora wydarzeniu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), to jest wykonanie umowy lub podjęcie działań ją poprzedzających, na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. W przypadku wyrażenia przez Państwa, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji o charakterze marketingowym i promocyjnym, Państwa dane osobowe, które zostały podane powyżej, będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłania listów poczty elektronicznej, informujących o konferencjach i wydarzeniach, organizowanych przez Administratora lub „Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik”. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), to jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w określonym celu.
  4. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone przez Administratora: operatorowi płatności internetowych, podwykonawcy usług informatycznych oraz księgowych. Administrator zapewni, aby podmioty te gwarantowały właściwą ochronę danych osobowych.
  5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych, to okres przedawnienia roszczeń liczony od udziału w konferencji lub innym wydarzeniu albo od żądania przez Państwa usunięcia danych osobowych.
  6. Informujemy, że w każdym czasie mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Waszej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  7. W dowolny momencie, mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w konferencji/wydarzeniu organizowanym przez Administratora. Jedyną konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w powyższej konferencji/wydarzeniu.
Scroll to Top