To kolejne nasze spotkanie!!! 🙂

Znów będzie merytorycznie… ale też bardzo ciepło i bezpiecznie. Nie mamy żadnych sponsorów! Żadnych patronatów! Żadnych zobowiązań i żadnych wymagań 🙂 Żadnych reklam, standów, logotypów, rozpraszaczy, stoisk, ulotek. Przerwy trwają 20 min. To zabieg celowy, aby dać nam wszystkim przestrzeń do bycia ze sobą i wymiany. Prelegentki i prelegent będą z Wami przez cały dzień, dostępni, otwarci, gotowi…

Spotkamy się w Warszawie (adres podamy zarejestrowanym osobom), stacjonarnie. Możecie też skorzystać z formy ONLINE. 

Obie opcje dostępne przy rejestracji. Dostęp do nagrań przewidujemy do końca listopada.

Światło na „biochemię mówienia” rzuci nam dr Joasia Wojtera-Kwiczor. Może uda się was zaskoczyć powiązaniami funkcjonowania naszego, ciała, a łatwością lub przeszkodami w rozwijaniu werbalnej komunikacji?

Przyjrzymy się postawie, która może wspomóc nas w dążeniach do komunikowania się z innymi, o czym opowie Gosia Stańczyk. Wspomni  o tym „na co zwrócić uwagę i co pielęgnować w sobie, by korzystać z naszego – ogromnego – wpływu na rozwój komunikacji…”

Adrian „Dula” Borowik przypomni o tym, że mowa to głównie wyrażanie siebie. Zapominamy o tym, że ważnym aspektem komunikacji jest żywa funkcjonalność. Mówimy, żeby nadawać komunikat, a nie zaspakajać oczekiwania dorosłych… Wysłuchacie co i jak robić, żeby wspierać ten pierwszy etap rozwoju mowy z waszymi dziećmi.

Celina Twardysz przybliży nam świat komunikacji alternatywnej (AAC). Częstym błędem jest przekonanie, że AAC jest celem samym w sobie. Może tak być, ale zupełnie nie musi. Może to być filar, baza, podstawa, którą wykorzystacie do dalszego inspirowania rozwoju mowy.

Zakończy dr Agnieszka Padewska. Podczas wykładu będziemy starali się w pierwszej kolejności zobaczyć, czy to co usłyszymy może zmienić nasz sposób postrzegania naszych uczniów.    Będziemy przyglądać się wszystkiemu, co nazywamy komunikacją z osobami w spektrum, a której doświadczamy w środowisku szkolnym (i nie tylko).

Nauczycielki, nauczyciele, pedagożki, terapeuci… ale też rodzice osób w spektrum, przyjaciele, krewni i znajomi różnych królików – zapraszamy. 

Będzie bezpiecznie… Będzie ciepło… Będzie pomocnie… Wpadajcie 🙂

Scroll to Top