Regulamin

Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej ONLINE

Autyzm. Nastawienie – Odpowiedzialność – Rozwój”

22 sierpnia 2020 r.

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konferencji są Fundacja „Wspaniale, że jesteś…” oraz Przylądek Dobrej Nadziei”, zwani dalej Organizatorami, we współpracy z Autism Treatment Center of America (Amerykańskie Centrum Terapii Autyzmu).
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 3 sierpnia 2020 r. do odwołania.
 3. Premiera konferencji odbędzie się 22 sierpnia 2020 r., godz. 9:00 czasu pl. (GMT+2)
 4. Wykłady dostępne będą na stronie http://wspanialezejestes.pl.
 5. Konferencja składa się z wykładów:

 • Barry N. Kaufman – otwarcie konferencji.
 • Raun K. Kaufman „Ukryty związek pomiędzy Twoim nastawieniem, a wszystkim, co robi Twoje dziecko.” (ok. 80 min) (wykład w j. angielskim, napisy polskie)
 • Kate C. Wilde „Wpływ naszej postawy na komunikację werbalną.” ( ok. 75 min) (wykład w j. angielskim, napisy polskie)
 • Adrian Borowik „Bądź tu i teraz. Bądź kreatywnie… Twoje podejście podstawą Twojej kreatywności.” (ok. 60 min) (wykład w j. polskim, napisy angielskie)
 • Dagmara Ziniewicz Fuentes „Samoświadomość jako fundament budowania relacji z osobą ze spektrum.” (60 ok. min) (wykład w j. polskim, napisy angielskie)

 1. Każdy uczestnik i uczestniczka ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł.
 2. Uczestnikami/uczestniczkami, będą nazywane osoby, które wykupią dostęp do materiałów konferencyjnych (wideo, pdf).
 3. Wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej http://wspanialezejestes.pl.

§ 2

Jak wziąć udział:

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest wykupienie dostępu poprzez formularz znajdujący się na stronie http://wspanialezejestes.pl
 2. Wykupienie dostępu będzie możliwe od 14 lipca 2020 r.
 3. Płatności można dokonać bezpośrednio na stronie (Przelewy24, Paypal), wypełnienie formularza płatności jest równoznaczne z zarejestrowaniem się na konferencję i akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Niemożliwa jest płatność gotówką, oraz zwykłym przelewem bankowym. W przypadku wpłat na konto, poza systemem płatności na stronie, należy liczyć się z możliwością braku dostępu do materiałów oraz zwrotem wpłaconych pieniędzy przez organizatorów.
 5. Po opłaceniu dostępu, które wymaga założenia konta i wygenerowania danych logowania do PANELU KLIENTA, użytkownicy będą mieli dostęp do strony z materiałami video oraz z materiałami konferencyjnymi (do samodzielnego wydrukowania) wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie (do samodzielnego wygenerowania).
 6. W przypadku wykupienia dostępu do 21 sierpnia, na stronie konferencji, po zalogowaniu do PANELU KLIENTA, będzie możliwość oglądania wszystkich wykładów, od 22 sierpnia, od godziny 9:00.
 7. Konto w PANELU KLIENTA będzie ważne przez 5 kolejnych dni, licząc od 22 sierpnia.
 8. W przypadku wykupienia dostępu od 22 sierpnia, konto będzie aktywne od razu, jego ważność wygaśnie po upływie 5 dni  od dnia zakupu.
 9. Podczas wysłania formularza płatności (wykupienia dostępu), na podany adres e-mail zostanie przesłana faktura (o ile dane do niej będą podane).
 10. Zaświadczenie o uczestnictwie (tylko forma elektroniczna) będzie dostępne do samodzielnego wygenerowania, po zalogowaniu na swoje konto w PANELU KLIENTA, od dnia 22 sierpnia, przez 5 kolejnych dni od daty wykupienia dostępu.
 11. Materiały konferencyjne (forma elektroniczna) będą dostępne do pobrania w PANELU KLIENTA, po zalogowaniu na swoje konto, od 22 sierpnia, przez 5 kolejnych dni od daty wykupienia dostępu.
 12. Jakiekolwiek trudności związane z otrzymywaniem materiałów, faktur, logowaniem, prosimy pilnie zgłaszać pisząc na adres: fundacja@wspanialezejestes.pl

§ 3

Ceny

 1. Wykupienie dostępu do 21 sierpnia (włącznie):

 • 200 zł (równowartość około €45 / $50)

 1. Wykupienie dostępu od 22 sierpnia:

 • 250 zł (równowartość około €55 / $60)

 1. Organizatorzy dopuszczają czasowe promocje, o których będą informować na stronach internetowych.

§ 4

Rezygnacja

 1. Wycofanie zgłoszenia nie jest możliwe.

§ 5

Dane osobowe

1. Podczas rejestracji (wykupywania dostępu) konieczne jest zapoznanie się i zatwierdzenie zasad klauzuli RODO.

2. Administratorami danych osobowych będą: Fundacja „Wspaniale, że jesteś…”, „Przylądek Dobrej Nadziei” (szczegóły w klauzuli RODO).

§ 6

Inne

 1. Zabronione jest jakiekolwiek rejestrowanie i rozpowszechnianie konferencyjnych materiałów wideo (prawa autorskie).
 2. Zabronione jest przekazywanie linku aktywacyjnego osobom, które nie wykupiły dostępu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub wprowadzenia zmian w programie wykładów oraz w tym regulaminie. Będzie to podawane do publicznej wiadomości, o ile nastąpi.
 4. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: fundacja@wspanialezejestes.pl

Przewiń do góry