Rejestracja

Rejestracja na Międzynarodową Konferencję Szkoleniową

„Autyzm – spektrum elastyczności.”

19-20 WRZEŚNIA 2020 r. GLIWICE

Wypełnij poniższy formularz, zaakceptuj zgody marketingowe i RODO. Prześlij do nas, dokonaj wpłaty na konto podane w e-mailu przesłanym automatycznie na adres podany podczas wypełniania formularza. Pamiętaj, aby w przypadku braku maila od nas sprawdzić swoją skrzynkę SPAM. Po dokonaniu rejestracji masz 3 dni robocze na zrobienie przelewu na konto podane w mailu zwrotnym (PKO S.A. 78 1240 5279 1111 0010 9444 9854 )

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z REGULAMINEM.

Formularz rejestracyjny

Wypełniam formularz PO RAZ PIERWSZYWypełniam formularz KOLEJNY RAZ

Telefon*:
Adres e-mail*:
Chcę się zarejestrować na:
Dane do faktury.
(Wypełniają jedynie osoby, które chcą dostać fakturę.)
Nazwa Firmy / Imię i nazwisko (jeśli faktura na osobę prywatną):
NIP (tylko, jeśli chodzi o fakturę na firmę):
Faktura zostanie wysłana na podany powyżej adres e-mail.
(opcjonalne) Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o charakterze marketingowym i promocyjnym, o organizowanych w przyszłości przez Fundację „Wspaniale, że jesteś” z siedzibą w Hajnówce lub Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik, konferencjach i wydarzeniach na podany przeze mnie adres e-mail.
* Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku zarejestrowanego w trakcie konferencji i/lub warsztatów za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną działalnością przez Fundację „Wspaniale, że jesteś” z siedzibą w Hajnówce lub Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
* Akceptuję regulamin konferencji.
* Oświadczam iż zapoznałem się, ze znajdującą się pod przyciskiem „WYŚLIJ”, Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z udziałem w konferencji szkoleniowej:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych („Administrator”) jest Fundacja „Wspaniale, że jesteś” z siedzibą w Hajnówce, adres ul. Armii Krajowej 20/15, 17-200 Hajnówka, email fundacja@wspanialezejestes.pl, nr telefonu 793 010 861 .
  2. Państwa dane osobowe, które zostały podane powyżej, będą przetwarzane w celu umożliwienia i rozliczenia udziału, w organizowanym przez Administratora wydarzeniu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), to jest wykonanie umowy lub podjęcie działań ją poprzedzających, na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. W przypadku wyrażenia przez Państwa, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji o charakterze marketingowym i promocyjnym, Państwa dane osobowe, które zostały podane powyżej, będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłania listów poczty elektronicznej, informujących o konferencjach i wydarzeniach, organizowanych przez Administratora lub „Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik”. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), to jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w określonym celu.
  4. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone przez Administratora: operatorowi płatności internetowych, podwykonawcy usług informatycznych oraz księgowych. Administrator zapewni, aby podmioty te gwarantowały właściwą ochronę danych osobowych.
  5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych, to okres przedawnienia roszczeń liczony od udziału w konferencji lub innym wydarzeniu albo od żądania przez Państwa usunięcia danych osobowych.
  6. Informujemy, że w każdym czasie mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Waszej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  7. W dowolny momencie, mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w konferencji/wydarzeniu organizowanym przez Administratora. Jedyną konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w powyższej konferencji/wydarzeniu.
Przewiń do góry