Adrian "Dula" Borowik

  • Pedagog przede wszystkim, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Uczył się w The Option Institute® oraz w Autism Treatment Center of America® (min. kursy Start Up Programu Son Rise, New Frontiers oraz Maximum Impact).
  • Ukończył kurs Igo st. HANDLE® oraz szereg innych.
  • Współfundator oraz były Członek Zarządu Fundacji „Być Bliżej Siebie.”
  • Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Wspaniale, że jesteś…”
  • Założyciel „Przylądka Dobrej Nadziei.”

Adrian Borowik jest pedagogiem, trenerem, terapeutą, który od lat popularyzuje, zarówno wśród rodziców, jak i terapeutów osób z autyzmem, podejście do terapii wypływające z głębokiej refleksji, akceptacji i wyrozumiałości dla drugiego człowieka. Najbardziej interesującym go tematem jest budowanie relacji z osobami z autyzmem, przede wszystkim w środowisku domowym, ale też poza nim np. w przedszkolu lub szkole.

Przeszedł szereg kursów organizowanych w USA przez Autism Treatment Center of America® oraz the Option Institute®, na których uczył się o The Son-Rise Program®, co w dużej mierze wyznaczyło kurs jego podejścia do osób z autyzmem i do terapii.

Warsztaty, szkolenia i wykłady, które prowadzi i wygłasza są jego autorskimi projektami opartymi na doświadczeniach wyniesionych z wieloletniej pracy terapeutycznej i trenerskiej oraz z przebytych szkoleń.

Przewiń do góry