Regulamin

Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „AUTYZM – spektrum elastyczności” ONLINE.

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konferencji są Fundacja „Wspaniale, że jesteś…” oraz Przylądek Dobrej Nadziei”, zwani dalej Organizatorami.
 2. Konferencja odbędzie się ONLINE.
 3. Uczestnikami i Uczestniczkami będą nazywane osoby, które dokonały rejestracji przed 28 sierpnia oraz potwierdziły uczestnictwo w konferencji ONLINE na nowych zasadach (patrz § 6).
 4. Nowymi Uczestnikami i Uczestniczkami będą nazywane osoby, które wykupią dostęp do nagranych wykładów lub/i warsztatu z Kate Wilde po 7 września 2020 r.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2020 r. do odwołania.
 6. Konferencja składa się z dnia wykładowego (19 września – premiera nagranych wykładów) oraz dnia warsztatowego – spotkanie z Kate Wilde (20 września).
 7. Warsztat z Kate Wilde będzie transmitowany „na żywo” w internecie, za pomocą aplikacji ZOOM. Całe spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie.
 8. Każdy Uczestnik i Uczestniczka ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł.
 9. Wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej https://wspanialezejestes.pl/konferencja-gliwicka-online w zakładce KONFERENCJA „GLIWICKA” ONLINE.
 10. Oto wykłady w ramach konferencji, w formie nagrań umieszczonych na stronie Fundacji:
 • Edyta Węcławska – Elastyczność w spektrum autyzmu. Aspekt medyczny i dietetyczny.”
 • Adrian Borowik – GRANICE w terapii i wychowaniu. Komu? Po co? Jak?”
 • Kate Wilde – „Elastyczność. Naucz się. Inspiruj. Rozwijaj.” (wykład z polskimi napisami)
 • Magdalena Michalak – Spektrum Autyzmu. Sztywność zachowań – okazją na elastyczność.”
 • Elżbieta Więcław Zrozumieć siebie – usłyszeć ciebie. Ścieżkami empatii z NVC.”

11. Warsztat z Kate Wilde:Napady złości u osób w spektrum – jak zrozumieć? Jak wspierać?”

12. W przypadku odwołania konferencji z winy Organizatora, Uczestnikom/Uczestniczkom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota zgodnie z art. 15zp ust. 1 specustawy o koronawirusie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji w momencie zapełnienia listy uczestników i utworzenie listy rezerwowej.

14. Panel dyskusyjny:

a) Panel dyskusyjny będzie przeprowadzony w sobotę, 19 września, start 17:00.

b) Będzie składał się z dwóch części: 1) (17:00-17:45) Odpowiedzi Kate na pytania zadane przez osoby, które w sobotę zdążą obejrzeć jej wykład i prześlą nam pytania dotyczące treści z wykładu; 2) (18:00-19:00) panelowa dyskusja pozostałych prelegentek, prowadzona przez Adriana Borowika.

c) Transmisja będzie przeprowadzona “na żywo” na Facebook’u, na stronie Fundacji (https://www.facebook.com/wspanialezejestes/)

d)Odpowiedzi Kate będą tłumaczone konsekutywnie.

§ 2

Rejestracja

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest wykupienie dostępu poprzez formularz znajdujący się na stronie http://wspanialezejestes.pl lub potwierdzenie rejestracji, której uczestnicy dokonali przed 28 sierpnia 2020 r. (patrz § 6)
 2. Wykupienie dostępu dla nowych uczestników i uczestniczek będzie możliwe po 7 września 2020 r.
 3. Nowi uczestnicy i uczestniczki będą mogli dokonać płatności bezpośrednio na stronie (Przelewy24, Paypal), wypełnienie formularza płatności jest równoznaczne z zarejestrowaniem się na konferencję i akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Niemożliwa jest płatność gotówką, oraz zwykłym przelewem bankowym (nie dotyczy to opłat wykonanych przed 28 września, wg zasad dotyczących konferencji w wersji stacjonarnej). W przypadku wpłat na konto, poza systemem płatności na stronie, należy liczyć się z możliwością braku dostępu do materiałów oraz zwrotem wpłaconych pieniędzy przez organizatorów.
 5. Po opłaceniu dostępu, które wymaga założenia konta i wygenerowania danych logowania do PANELU KLIENTA, użytkownicy będą mieli dostęp do strony z nagranymi wykładami.
 6. Zaświadczenie o uczestnictwie (w formie elektronicznej) będzie przesłane przez Organizatorów na podany przy rejestracji adres email, nie później, niż 1 miesiąc od premiery wykładów (19 września) lub, w przypadku późniejszego wykupienia dostępu – miesiąc od daty wykupienia dostępu.
 7. Dokładna instrukcja logowania do PANELU KLIENTA i obejrzenia filmów zostanie przesłana w jednym z maili po wykupieniu dostępu i będzie umieszczona na stronie Fundacji w zakładce KONFERENCJA “GLIWICKA” ONLINE, w podzakładce JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
 8. Konto w PANELU KLIENTA będzie ważne przez 14 kolejnych dni, licząc od 19 września, dla osób zarejestrowanych przed 28 sierpnia 2020 r. Lub od daty wykupienia dostępu przez nowych uczestników.
 9. Podczas wysyłania formularza płatności (wykupienia dostępu przez nowych Uczestników i Uczestniczki), na podany adres e-mail zostanie przesłana faktura (o ile dane do niej będą podane).
 10. Materiały konferencyjne (forma elektroniczna), dołączone będą w jednym z e-maili po rejestracji dla nowych uczestników lub w oddzielnym mailu dla uczestników zarejestrowanych przed 28 sierpnia 2020 r.
 11. Jakiekolwiek trudności związane z otrzymywaniem materiałów, faktur, logowaniem, prosimy pilnie zgłaszać pisząc na adres: fundacja@wspanialezejestes.pl

§ 3

Ceny

 1. Dostęp do nagranych wykładów – 200 zł.
 2. Warsztat Kate Wilde – 300 zł
 3. Dostęp do nagranych wykładów i uczestnictwo w warsztacie Kate Wilde – 450 zł.
 4. Organizatorzy dopuszczają czasowe promocje, o których będą informować na stronach internetowych.

§ 4

Jak wziąć udział:

 1. Wykłady:

a) Uczestnicy i Uczestniczki, zarejestrowani przed 28 września, na adres mailowy podany przy rejestracji, otrzymają indywidualny kod, którego będą mogli użyć podczas pierwszego logowania do PANELU KLIENTA i stworzenia swojego konta na naszej stronie. Kod umożliwi bezpłatne założenie konta w PANELU KLIENTA. Będzie to konieczne, aby uzyskać dostęp do nagranych wykładów. Stanie się to pomiędzy 7 a 14 września 2020 r.

b) pierwsze wejście do PANELU KLIENTA jest możliwe przez przycisk WYKUP DOSTĘP na stronie https://wspanialezejestes.pl/konferencja-gliwicka-online (prawy, górny róg witryny).

c) kolejne wejścia – poprzez logowanie na tej samej stronie, ale po wciśnięciu symbolu „człowieczka” w prawym górnym rogu na stronie startowej.

d) instrukcja logowania będzie w załączniku maila, w którym wyślemy kod oraz na stronie Fundacji, w podzakładce “Jak uczestniczyć w konferencji “gliwickiej”.

e) dostęp do PANELU KLIENTA będzie możliwy przez 14 dni od pierwszego logowania.

2. Warsztat z Kate Wilde:

a) osobom zapisanym na warsztat, na maila podanego podczas rejestracji, prześlemy link, który przekieruje was wprost do aplikacji ZOOM, poprzez którą będziemy transmitować spotkanie z Kate. Link zostanie przesłany w piątek 18 września, zacznie działać w niedzielę 20 września, około godziny 8:30.

b) aplikacja ZOOM jest dostępna bezpłatnie tutaj: https://zoom.us/download#client_4meeting (→ Zoom Client for Meetings)

§ 5

Rezygnacja

 1. Wycofanie zgłoszenia po wykupieniu dostępu ONLINE, po 1 września 2020 r. nie jest możliwe.
 2. Uczestnicy i uczestniczki zarejestrowani przed 28 sierpnia 2020 r., będą mogli zrezygnować z udziału w konferencji ONLINE do 11 września 2020 r. W tym wypadku cała wpłacona kwota zostanie zwrócona.

a)  Aby dokonać rezygnacji należy wysłać email na adres rezygnacja@wspanialezejestes.pl. Konieczne jest podanie imion i nazwisk osób rezygnujących, telefon kontaktowy oraz nr konta, na które pieniądze powinny zostać zwrócone.

§ 6

Potwierdzenie uczestnictwa, dla Uczestników i Uczestniczek, którzy zarezerwowali miejsce przed 28 sierpnia 2020 r.

 1. Potwierdzenie uczestnictwa odbędzie się poprzez wysłanie email na adres potwierdzenie@wspanialezejestes.pl. W mailu konieczne jest umieszczenie imion i nazwisk osób, które potwierdzają uczestnictwo na nowych zasadach, po zapoznaniu się z regulaminem obowiązującym od 1 września 2020 r. W treści maila konieczne jest umieszczenie informacji „Zapoznałem/am się z nowym regulaminem, ważnym od 1.09.2020 i akceptuję przedstawione w nim warunki. Potwierdzam chęć uczestnictwa w: wykłady/warsztaty/wykłady+warsztaty.”
 2. Osoby, od których nie dostaniemy maila z potwierdzeniem, do 11 września, będą uznane za osoby REZYGNUJĄCE z udziału w konferencji na nowych zasadach. W tym wypadku, dokonamy zwrotu na konto, z którego pieniądze dotarły na konto Fundacji.

§ 7

Dane osobowe

1. Podczas rejestracji (wykupywania dostępu) konieczne jest zapoznanie się i zatwierdzenie zasad klauzuli RODO.

2. Administratorami danych osobowych będą: Fundacja „Wspaniale, że jesteś…”, „Przylądek Dobrej Nadziei” (szczegóły w klauzuli RODO).

§ 8

Inne

 1. Zabronione jest jakiekolwiek rejestrowanie i rozpowszechnianie materiałów konferencyjnych (prawa autorskie).
 2. Zabronione jest udostępnianie swojego loginy i hasła do panelu klienta osobom trzecim.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub wprowadzenia zmian w programie wykładów oraz w tym regulaminie. Będzie to podawane do publicznej wiadomości, o ile nastąpi.
 4. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: fundacja@wspanialezejestes.pl
Przewiń do góry