EDYTA WĘCŁAWSKA

Edyta Węcławska – dietoterapeutka i dietetyk kliniczny. Specjalistka w zarządzaniu szkoleniami i zasobami ludzkimi a przede wszystkim mama z 8-letnim doświadczeniem i stażem, która od kilku lat aktywnie działa w grupach wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Autorka szkoleń, webinariów i warsztatów. Propagatorka zdrowego stylu życia i wiedzy na temat leczenia, diagnostyki chorób współistniejących, które zaburzają prawidłowy rozwój dzieci.

 

Tytuł wykładu:

Elastyczność w ujęciu medycznym i dietetycznym.

Tematem mojego wystąpienia jest Elastyczność psychologiczna czy też charakterologiczna w korelacji ze stanem zdrowia, chorób współistniejących i stylem życia. Odpowiem na pytania czy odpowiednim stylem życia, dietą, diagnostyką i prawidłowo ukierunkowanym leczeniem możemy pomóc w usuwaniu pewnych blokad, przesuwać granice charakterologiczne które w mniejszym lub większym stopniu ograniczają rozwój dziecka. Odpowiem na pytania jakie czynniki zdrowotne są w stanie zaburzać prawidłową produkcję neuroprzekaźników oraz jak wybrane problemy medyczne czy zaburzenia metaboliczne mogą blokować otwartość umysłu na naukę i terapię.

Badania naukowe i doświadczenia kliniczne wykazały, że wiele dzieci z autyzmem cierpi na różne zaburzenia zdrowotne, często mające związek z układem pokarmowym, odpornościowym czy metabolicznym. Coraz więcej mamy  dowodów na to, że zaburzenia te odpowiedzialne są za niektóre objawy autyzmu, a leczenie tych zaburzeń może te objawy zmniejszyć lub wyeliminować. W tym kontekście niektóre objawy autystyczne są często tylko widoczną manifestacją problemów medycznych a nie leczone utrudniają nabywanie umiejętności przystosowania się do zmiennych warunków życia.

Leczenie medyczne i odpowiedni styl życia obok terapii jest równoprawną i pełnowartościową drogą do lepszego zdrowia  i funkcjonowania dziecka. Leczenie i terapia powinny się uzupełniać tworząc jak najbardziej optymalne fundamenty dla  rozwoju dziecka ku lepszej przyszłości.

Przewiń do góry